2 reanimatieoproepen binnen 2 dagen

Recent zijn er 2 inwoners van Westerhaar het slachtoffer geworden van een circulatiestilstand.

Het feit dat er 2x een reanimatie/AED inzet is geweest binnen 2 dagen doet ons allen weer beseffen dat er op elk moment van de dag directe hulp noodzakelijk kan zijn . En dan is het heel belangrijk dat er direct mensen zijn en er een AED netwerk bestaatambu waarop je direct kunt rekenen.

Deze mensen heten burgerhulpverleners en zijn bereid direct te starten met reanimeren zodra zij hiervoor een oproep krijgen. Zij kunnen er samen met de AED’ s voor zorgen dat de slachtoffers een zo groot mogelijke kans krijgen de circulatiestilstand te overleven.

De Stichting AED Westerhaar wil alle burgerhulpverleners heel erg bedanken voor hun inzet en het feit dat zij zonder enige twijfel direct reageerden op een sms van HartslagNU om de medemens een overlevingskans te geven. Deze mensen zullen worden benaderd door HartslagNu en de Stichting AED Westerhaar voor een reikende hand.

De Stichting AED Westerhaar wenst de familie, vrienden en omgeving van de slachtoffers heel veel sterkte in de nabije toekomst.

Stichting AED Westerhaar

Geplaatst in Nieuws

Nederlanders bang om te reanimeren

reaDe meeste Nederlanders weten niet wat ze moeten doen als er iemand in de buurt een hartaanval krijgt.

Uit onderzoek van het Rode Kruis blijkt dat 74 procent ‘onvoldoende’ weet wat te doen en bijna zestig procent geen idee heeft waar de dichtstbijzijnde AED hangt. Dit gebrek aan kennis over reanimeren is volgens het Rode Kruis levensgevaarlijk, juist omdat snel reageren levens kan redden.

Onderzoek wijst uit dat de overlevingskans met 60 procent kan worden vergroot als binnen zes minuten wordt gereanimeerd, met behulp van een AED, een Automatische Externe Defibrillator. Michael Kuiper van de Nederlandse Reanimatieraad beaamt dat: “Snel reanimeren en een schok geven kunnen het verschil maken tussen overleven of overlijden.”

Uit het onderzoek van het Rode Kruis blijkt verder dat Nederlanders eigenlijk liever niet reanimeren, nog geen dertig procent zegt zelf te starten met reanimeren. 43 procent zegt alleen maar te starten met reanimeren als er echt niemand anders in de buurt is die het kan.

Het Rode Kruis vraagt meer aandacht voor haar reanimatiecursussen en introduceert ook een app waar onder meer tips in staan en de locatie van de dichtstbijzijnde AED. In de app zijn 22.000 AED’s opgenomen, volgens het Rode Kruis zijn er veel meer in Nederland, maar zitten die nog niet in hun database.

Geplaatst in Nieuws

Start AED week Westerhaar

Beste inwoners van Westerhaar (en omstreken),

Volgende week maandag start voor het 6e jaar de AED week van Westerhaar. Dit houdt in dat iedereen die ergens een reanimatiecursus (of levensreddende handelingen vanuit de BHV) heeft gevolgd, in deze week de herhalingsles mag volgen in Westerhaar. Maar mocht u deze week verhinderd zijn, dan zal er een ander moment samen met u ingepland gaan worden. Ook voor dit jaar hebben wij een aantal nieuwe burgerhulpverleners mogen begroeten, allen van harte welkom! En dat mag gezegd worden, want iedereen die burgerhulpverlener is of wil worden zal het verschil kunnen maken tussen overleving of niet. En dat is op zich al een eretitel waard!. Mocht u zich nog graag willen opgeven, of willen aanmelden voor een nieuwe cursus (volwassenen of kinderen en baby’s) neem dan contact met ons op via www.aedwesterhaar.nl, of bel met Mw. D Drenth: 0615177511. Dan plannen wij op korte termijn een cursus voor u in. Hartelijk dank voor uw inzet!.

Geplaatst in Nieuws

Nieuw, de HartslagNu alarmeringsapp in 2015

Een belangrijk jaar

Het nieuwe jaar is alweer bijna een maand oud. Voor HartslagNu wordt het een belangrijk jaar: de stap naar alarmeren via een app voor de smartphone zal worden gemaakt. Het alarmeren per sms gaat goed en is effectief gebleken, maar wij denken en vinden dat het nog beter kan

Een belangrijke winst zal zijn dat u alleen nog maar wordt gealarmeerd als u ook werkelijk binnen 6 minuten bij het slachtoffer zou kunnen zijn. Er wordt rekening gehouden met de lokale infrastructuur zoals wegen, spoorlijnen en waterwegen.
De app zal in de maand maart, uiterlijk in april beschikbaar zijn. In de aanloop er naar toe zult u op de hoogte worden gehouden. Bij de lancering van de app zal ook een uitgebreide instructie worden gemaakt.
Verder zien we dat de groei van het aantal burgerhulpverleners zich nog steeds voortzet. We naderen de 70.000 en dat is al bijna een verdubbeling van het aantal toen we begonnen in november 2012. De introductie van de app zal het aantal wellicht nog sterker laten groeien.

Ook zal begin dit jaar belangrijk nieuws komen vanuit wetenschappelijk onderzoek. Na een flink aantal jaren onderzoek naar de effectiviteit van de burgerhulpverlening zullen er cijfers bekend worden gemaakt van de werkelijke overlevingskans in de gebieden waar het systeem goed is ingevoerd.

 

Geplaatst in Nieuws

Spoedbericht m.b.t. de AED kasten

Beste inwoners van Westerhaar,

Zoals u weet heeft ons dorp een AED netwerk. Essentieel is wel om hiervoor bij de stichting AED Westerhaar een AED cursus te volgen, waar u tevens leert hoe een AED kast geopend moet worden. U leert bij ons in de praktijk hoe de kasten geopend kunnen worden gezien wij verschillende AED kasten in het opleidingslokaal hebben hangen waar u echt mee leert werken.

Recentelijk heeft er een inzet plaatsgevonden waarbij een AED kast per ongeluk ernstig is beschadigd en moet worden vervangen. De kast is inmiddels voor nood gerepareerd en functioneert zoals normaal.
Uiteraard willen wij benadrukken dat wij erg blij zijn met het initiatief van de burgerhulpverleners en dat dit altijd kan gebeuren. Maar om het risico van schade te verkleinen willen wij graag nogmaals uitleggen hoe de kast open kan.

Het vervangen van een defecte AED kast kost de stichting ruim € 900,-. Onder andere daarvoor hebben wij donateurs, maar u weet, voorkomen is beter dan genezen.
Als er een inzet is wordt u geïnformeerd middels een SMS (indien u de cursus heeft gevolgd en zich heeft geregistreerd in burgerhulpverleningssysteem). In deze SMS staan 4 cijfers. Maar het is wel belangrijk om na het intoetsen van deze 4 cijfers op V (enter) te drukken. Indien dit niet gebeurd zal de kast niet ontgrendelen. Door uw eigen adrenaline kunt u dan in staat zijn de kast toch te openen, echter gaat dit dan veelal ten koste van de kast. Maar ja, nood breekt nu eenmaal wet, en dat begrijpen we. Een mensenleven gaat zeker voor een dergelijke kast. We willen dus alleen adviseren en niet corrigeren, het kan u immers helpen de kast makkelijk open te krijgen.

Ook nu alle burgerhulpverleners bedankt voor jullie inzet en hulp! Mochten jullie vragen hebben, twijfel niet en neem contact met ons op.
Mocht u verdere vragen hebben, kijk dan gerust op onze website www.aedwesterhaar.nl of stuur een e-mail naar aedwesterhaar@hotmail.nl of bel ons op de nummers die staan vermeld op de website.

Hartelijk dank voor uw begrip.

kast2

Geplaatst in Nieuws

Kwaliteit van leven na reanimatie vaak goed

Mensen die buiten het ziekenhuis gereanimeerd zijn en die de hartstilstand overleven, hebben een jaar daarna vaak een goede kwaliteit van leven. Dat blijkt uit het ‘ALASCA-onderzoek’ in Limburg en Noord Brabant. Dat is onder meer te lezen in het nieuwe boek ‘Hart- en vaatziekten in Nederland 2014’ van de Hartstichting.

In Nederland leven 1 miljoen mensen met een hart- of vaatziekte. Jaarlijks krijgen zo’n 16.000 Nederlanders een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Niet altijd is iemand daarvan getuige. Gemiddeld worden 7000 à 8000 van hen gereanimeerd. De meeste mensen overleven de hartstilstand en reanimatie niet maar wanneer dit wel het geval is, is de kwaliteit van leven over het algemeen goed. In onderzoeksgebieden in ons land is de overleving bijna 25%.

ALASCA studie

Binnen de ALASCA studie (Activity and Life After Survival of a Cardiac Arrest) die plaatsvond tussen 2007 en 2011, deden 112 patiënten mee aan nader onderzoek naar de kwaliteit van leven na reanimatie bij een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Twee weken, drie maanden en een jaar na de hartstilstand kregen zij diverse vragenlijsten voorgelegd.

Patiënten die deelnamen aan dit onderzoek waren ouder dan 18 jaar en hadden geen andere ernstige aandoening die hun levensverwachting kon beïnvloeden.

Kwaliteit van leven na reanimatie

Patiënten geven aan een jaar na de hartstilstand nog last te hebben van vermoeidheid (50%), emotionele problemen (29%) en symptomen van post-traumatische stress (29%).

Patiënten beoordelen hun kwaliteit van leven na een reanimatie over het algemeen als goed; als het gaat om het uitvoeren van dagelijkse activiteiten of participatie in de samenleving scoren zij vergelijkbaar met de situatie vóór de hartstilstand. Bovendien is 72% van de patiënten die vóór de hartstilstand nog werkten, een jaar na die gebeurtenis weer terug aan het werk.

De gevonden cijfers zijn vergelijkbaar met eerdere studies en de internationale literatuur op dit vlak.

Voorwaarden succesvolle reanimatie

De Hartstichting werkt eraan dat het in héél Nederland mogelijk is dat omstanders binnen 6 minuten reanimeren, voordat professionele hulpverleners arriveren. De overlevingskans hangt namelijk direct samen met reanimatie door omstanders en de inzet van een AED, bij voorkeur binnen die 6 minuten. Ook de professionele zorg door het ambulancepersoneel en de behandelingen in het ziekenhuis zoals een koelingsprotocol en een dottertherapie, dragen bij aan de overlevingskans.

https://www.hartstichting.nl/persberichten/kwaliteit-van-leven-na-reanimatie-vaak-goed

Geplaatst in Nieuws

Bedankje voor de bewoners/eigenaren van de panden waar de AED’s hangen.

Vandaag hebben wij iedereen die een AED aan de woning of aan het pand heeft hangen weer een kleine jaarlijkse waardering mogen uitreiken. De kerstman zelf heeft hierbij geholpen. Allen bedankt voor de gastvrijheid voor de AED’s ! Daarbij willen wij ook bakkerij Slomp bedanken.

Kertgeschenken 2014

Geplaatst in Nieuws

30 december is er weer een cursusdag reanimatie en kinderreanimatie

U kunt zich voor 30 december opgeven voor een cursus kinderreanimatie of volwassenenreanimatie.
Om half 9 starten we met de cursus kinderreanimatie. Deze cursus duurt 4 uur.
Om 13.00 uur starten we met de cursus volwassenenreanimatie. Deze cursus duurt ook 4 uur.
Voor koffie en lesmateriaal wordt gezorgd. Twijfel niet en geef u op! (zie kopje contact)

Geplaatst in Nieuws

AED’s van Westerhaar klaar voor de winter!

AED controle Westerhaar

 

 

 

 

 

 

 

 

De AED’s en kasten voor Westerhaar zijn gereed voor de winter!

Wij hebben zaterdagavond jongstleden alle AED’s en de bijbehorende AED kasten weer onderworpen aan een strenge controle op o.a.; Het goed opengaan van de kasten, werking van het toetsenbord van de kast, werking van de verwarming, batterijcapaciteit van de AED’s en de werking van de AED zelf. Hierin is onze stichting uitzonderlijk in Nederland! Wij hebben de AED’s met speciale apparatuur getest op hun volle schokvermogen. Allen zijn ze met vlag en wimpel de tests doorgekomen.
Waar u zelf op kunt letten;
Mocht de kast continu rood blijven knipperen, of u hoort elke 30 seconden een piepend signaal uit de AED kast, laat het ons dan weten op tel. 06-22911672 of stuur een mail naar aedwesterhaar@hotmail.nl

Geplaatst in Nieuws

A.s. donderdag 4 december is er een cursusdag voor Westerhaar!

Beste inwoners,

A.s. donderdag 4 december heeft de Stichting AED Westerhaar een hele dag gepland om reanimatiecursussen te geven.
In de ochtend zullen we kinder- en babyreanimatie geven in combinatie met de AED. Hierin leert u o.a. ook hoe u moet handelen bij het meest voorkomende probleem bij kinderen; verstikking en verslikking.In de middag geven we de cursus volwassenenreanimatie, ook in combinatie met de AED.
De beide cursussen hebben elk een duur van slechts 4 uur. Tijdens deze cursus(sen) leert u de essentiële vaardigheden om een slachtoffer de kans te geven een circulatiestilstand te overleven.Daarnaast krijgt u uitvoerig de gelegenheid om vragen te stellen en te oefenen. Dit in een veilig leerklimaat met een kleine groep cursisten van maximaal 6 mensen.Iedereen kent wel iemand in de omgeving die te kampen heeft met hartklachten/hartfalen. Maar een circulatiestilstand kan ook plotseling optreden, bij jong en oud.Het kan dus ook in uw omgeving gebeuren (of bij u zelf) op elk willekeurig moment van de ochtend, middag, avond of nacht. Wees voorbereid, het leven hoeft hier niet te stoppen……
Tijdens de cursus krijgt u les van een ervaren instructeur van de Nederlandse Reanimatieraad en ervaring in de acute gezondheidszorg. Daarnaast krijgt u cursusmateriaal aangeboden.

De cursus kinderreanimatie kost slechts €37,50 en de cursus volwassenenreanimatie kost slechts € 30,-. Dit is inclusief koffie en lesmateriaal van de Nederlandse Reanimatieraad.

Veelal vergoed uw zorgverzekeraar deze cursus of een gedeelte hiervan. Ook dit kunt u bij ons nakijken.
De cursus kinderreanimatie start om 08.30 uur tot 12.30 uur (incl. pauze).
De cursus volwassenenreanimatie start om 13.00 uur tot 17.00 uur (incl. pauze).
De cursus wordt gegeven in de speciaal ingerichte lesruimte (incl. AED kasten) voor de Stichting in het Hervormd Centrum in Westerhaar.

Voor informatie of opgave kijk op www.aedwesterhaar.nl of mail naar aedwesterhaar@hotmail.nl

U mag ook bellen met Diane Drenth: 0615177511 of Peter Schepers: 0629372548

Mocht deze dag niet uitkomen, maar wilt u toch graag een cursus volgen, dan kunt u ook contact opnemen. Wij starten binnen een aantal dagen/weken een cursus zodra er 6 cursisten zijn aangemeld.

Wij hopen u te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet,

Stichting AED Westerhaar

Geplaatst in Nieuws

Hit Counter provided by costa mesa dentist